Professor
Professor / Yao-MinChiang Professor / Yan-ZhiWang Professor / SandyLai
Teacher Member Total 13 Person
Chiang, Yao-Min
Professor
Building II, College of Management 1004 / 02-33661089 / yaominchiang@ntu.edu.tw
Office Hour :
Wang, Yan-Zhi
Professor
Building II, College of Management 606 / 33661075 / yzwang@ntu.edu.tw
Office Hour :
Lai, Sandy
Professor
Building II, College of Management 907 / +886-2-33661087 / sandylai@ntu.edu.tw
Office Hour :